DE VREEDZAME SCHOOL

 
Sinds het schooljaar 2018/2019 zijn we gestart met de invoering van het programma De Vreedzame School. Dit is een compleet programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Sinds het schooljaar 2020-2021 mogen wij onze school een Vreedzame School noemen en hebben wij het certificaat ontvangen.
Dit schooljaar worden de leerlingen van groep 7 opgeleid om mediator te worden.

De ‘Vreedzame’ school is een leefgemeenschap, waar kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waar kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Deze sociale en emotionele vaardigheden hebben leerlingen nodig om samen de school tot een plezierige plek te maken. Op vreedzame scholen heerst een positief werkklimaat en zijn de leerlingen actief, zorgzaam en initiatiefrijk; een voorwaarde om tot leren - en daarmee tot een goed rendement - te komen.

De Vreedzame School streeft ernaar om kinderen te leren:

1. op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan
2. op een democratische manier beslissingen te nemen
3. constructief conflicten op te lossen
4. verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap
5. open te staan voor verschillen tussen mensen

Voor elke groep is er iedere week een les of activiteit. De lessenserie is verdeeld over de volgende zes blokken:

• We horen bij elkaar – groepsvorming
• We lossen conflicten zelf op – conflicthantering
• We hebben oor voor elkaar – communicatie
• We hebben hart voor elkaar – gevoelens
• We dragen allemaal een steentje bij – verantwoordelijkheid
• We zijn allemaal anders – diversiteit
De bronafbeelding bekijken