Certificaat Vreedzame School

25 september 2020

Gistermiddag, donderdag 24 september, hebben we met het team het certificaat Vreedzame School ontvangen! Dit betekent dat we ons nu echt Vreedzame School mogen noemen. Onze Vreedzame School-begeleidster Janet Meijer heeft die middag naar aanleiding van presentaties door de leerkrachten geoordeeld dat we het invoeringstraject kunnen afsluiten en daarmee een Vreedzame School genoemd mogen worden. Daar zijn we enorm blij en trots op!

Wat is de Vreedzame School?
De Vreedzame School wil kinderen opvoeden tot verantwoordelijke en actieve leden van de gemeenschap. Daartoe beschouwen we de klas en de school als oefenplaats. Kinderen leren dat zij deel uitmaken van de gemeenschap die de klas en school vormt en leren daar een bijdrage aan te leveren. Ze leren oog en oor te hebben voor anderen, zich verantwoordelijk te voelen voor het algemeen belang: initiatiefrijk, zorgzaam en betrokken.

Uitgangspunten
In de pedagogische visie van De Vreedzame School staat een aantal uitgangspunten centraal:

· het constructief oplossen van conflicten met behulp van mediatie
· het creëren van een positieve sociale en morele norm
· het bevorderen van sociale verbondenheid en gemeenschapszin

De lessen draaien om 6 blokken die een centraal thema hebben, namelijk:

1. We horen bij elkaar – groepsvorming (10 lessen)
2. We lossen conflicten zelf op – conflicthantering (6 lessen)
3. We hebben oor voor elkaar – communicatie (6 lessen)
4. We hebben hart voor elkaar – gevoelens (6 lessen)
5. We dragen allemaal een steentje bij – verantwoordelijkheid (4 lessen)
6. We zijn allemaal anders – diversiteit (6 lessen)

terug naar overzicht