INDELING VAN DE SCHOOLDAGDe schooldag begint om 8.30 uur, vanaf 8.15 uur is er toezicht op het schoolplein. De kinderen van groep 1 en 2 mogen in de klas worden gebracht, de kinderen van groep 3 t/m 8 blijven op het plein tot de bel gaat.

’s Ochtends worden de kernvakken aangeboden: rekenen, lezen en taal. ’s Middags is er tijd voor OA²SE (o.a. aardrijkskunde, geschiedenis), creatieve vakken (tekenen, muziek, drama) en spel.

Van 10.00 uur – 10.15 uur is er een pauze. De kinderen kunnen vooraf iets eten en drinken in klas, en daarna mogen ze spelen op het plein.

Alle kinderen eten tussen de middag op school. Groep 1 t/m 4 heeft pauze van 11.45 uur – 12.30 uur, de groepen 5 t/m 8 hebben pauze van 12.00 uur – 12.30 uur. De kinderen eten onder begeleiding van de leerkracht in hun eigen klas. Na het eten is er tijd voor (buiten)spel.

Om 14.15 uur zijn de kinderen vrij en lopen de leerkrachten met de kinderen naar buiten
Tekst toevoegen ...