OA²SE

 
Halverwege het schooljaar 2018-2019 zijn we gestart met OA²SE. Dit is een manier om de zaakvakken (o.a. geschiedenis, aardrijkskunde, natuur) thematisch aan te bieden. Andere vakken als verkeer, tekenen, programmeren, muziek, enz kunnen ook onderdeel zijn van deze thematische aanpak.

OA²SE staat voor: Omvattend, Ambitieus, Aantrekkelijk, Samenhangend en Eigenaarschap

In de onderbouw heet het: ‘Mooi, weer spelen’; waarbij kinderen leren door spel in rijke hoeken.
In de bovenbouw noemen we het: ‘Alle hens ontdek’; waarbij kinderen leren door onderzoek in wereldoriëntatie-ateliers.

Van vakantie tot vakantie wordt gewerkt aan 1 thema. Voor de afsluiting van een thema worden de ouders uitgenodigd. De data staan vermeld in de kalender.