MR/SC/IC

 

De medezeggenschapsraad is een inspraakorgaan waarin personeelsleden en ouders gelijkelijk zijn vertegenwoordigd. Op een aantal terreinen dient het bestuur de medezeggenschapsraad om advies te vragen (adviesrecht) en op een aantal terreinen is er voor de uitvoering van bestuursbesluiten instemming van de medezeggenschapsraad vereist (instemmingsrecht).

De MR-leden van onze school zijn:

Paulette Pomp en Lianne Becherer (oudergeleding)

Gea Jager en Ingrid Maring (personeelsgeleding)

E-mail MR: mrdorpsschoolmeeden@vcomog.nl
 

De SC/ IC en de MR vergaderen gezamenlijk.
 

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (G.M.R.)

Voor bepaalde (vooral schooloverstijgende) beleidsbeslissingen heeft het bestuur de instemming of het advies nodig van een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

Onze school wordt vertegenwoordigd door 1 van de MR-leden.