Identiteit en Vreedzame school

 

De Dorpsschool is een samenwerkingsschool ontstaan vanuit de fusie van de openbare basisschool De Mieden en de christelijke Sjaloomschool in Meeden. Bij het vormgeven van de school is afgesproken om daadwerkelijk 1 school te vormen waarbij het onderscheid tussen openbaar en christelijk niet gemaakt zal worden door de kinderen verschillende lessen aan te bieden.

Door het team, de identiteitscommissie en de medezeggenschapsraad is er veel gesproken en nagedacht over het vormgeven van de identiteit van onze school. Daarbij zijn we uitgekomen op een vorm waarin we kinderen de kans willen geven om te groeien in het omgaan met het leven. We willen dat kinderen op een creatieve, dialogische en kritische wijze culturele en religieuze bronnen leren kennen waarbij zij een beeld ontwikkelen van wie zij zelf zijn, hoe het leven in de wereld eruit kan zien en hoe zij hun leven kunnen verrijken met inzichten uit de rijke culturele en religieuze levensbeschouwelijke tradities.
Dit doe wij door bronverhalen uit verschillende tradities aan te bieden en op een creatieve en kritische manier met de kinderen deze verhalen te verkennen. Door de verhalen te koppelen aan de thema's van de Vreedzame School bedden we het in in ons pedagogisch klimaat.
De thema's van de Vreedzame School zijn: 1. We horen bij elkaar, 2. We lossen conflicten op, 3. We hebben oor voor elkaar, 4. We hebben hart voor elkaar, 5. We dragen allemaal een steentje bij, 6. We zijn allemaal anders.