Passend Onderwijs
 

Iedere basisschool heeft in het kader van Passend Onderwijs een  Schoolondersteuningsprofiel (SOP). Daarin wordt beschreven hoe we als school de ondersteuning aan onze leerlingen vormgeven.
Als school willen wij zoveel mogelijk tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van alle leerlingen. Dit doen wij door de instructiebehoefte van ieder kind goed te monitoren. Soms is er extra begeleiding nodig in de vorm van extra ondersteuning of extra uitdaging. Binnen onze vereniging VCO Midden- en Oost-Groningen maken we dan gebruik van het ondersteuningsteam
 Veste

 
Soms zijn er grenzen aan onze zorg en kunnen we een leerling op het gebied van de zorg niet bieden wat het nodig heeft. Ook dat hebben we omschreven in ons Schoolondersteuningsprofiel (SOP).