Thematisch werken

 
Halverwege het schooljaar 2018-2019 zijn we gestart met thematisch werken. Dit is een manier om de zaakvakken (o.a. geschiedenis, aardrijkskunde, natuur) thematisch aan te bieden. Andere vakken als verkeer, tekenen, programmeren, muziek, enz kunnen ook onderdeel zijn van deze thematische aanpak. Vaak lukt het zelfs om ons eindproduct van taal te verbinden aan het thema. 


Van vakantie tot vakantie wordt gewerkt aan 1 thema. Ieder thema is een een moment waarop ouders mogen komen kijken. Meestal is dit de afsluiting, zodat ouders kunnen zien waaraan er gewerkt is en wat de kinderen geleerd, gedaan en gemaakt hebben. 

Alle groepen werken aan hetzelfde thema. Vanuit dit thema zoekt iedere groep naar 3 subthema's die aansluiten bij de belevingswereld van de leeftijdsgroep. In de verschillende bouwen worden deze thema's gezamenlijk voorbereid, zodat iedere groep zijn eigen lessen heeft, maar deze wel op elkaar aansluiten.