Digitale geletterdheid

 

Economic Board Groningen (EBG) heeft in het kader van het stimuleren van het aardbevingsgebied een bedrag ter beschikking gesteld om te investeren in digitale geletterdheid voor het primair en voortgezet onderwijs. Onder de naam Kansrijke Groningers heeft een aantal scholen uit het aardbevingsgebied zich verenigd in een samenwerkingverband om deze doelstelling van EBG te helpen realiseren.
In opdracht van Kansrijke Groningers geeft het bedrijf ‘Basicly’ op onze school een invulling van digitale geletterdheid in de klas. 

Je bent digitaal geletterd wanneer je de volgende vaardigheden beheerst:

ICT-basisvaardigheden

Dit zijn de kennis en vaardigheden die nodig zijn om computers en netwerken te begrijpen, om diverse technologieën te bedienen en om de mogelijkheden en beperkingen van technologie te begrijpen.

Computational thinking

Onder computational thinking valt het zelf kunnen aansturen van computers en computergestuurde apparaten, het analyseren en organiseren van gegevens en het formuleren van goede zoekvragen.

Informatievaardigheden

Deze vaardigheden helpen je bij het zoeken, vinden beoordelen en verwerken van online informatie.

Mediawijsheid 

Hierbij gaat het om bewust, kritische en actief bezig zijn met alle beschikbare media om zo volledig deel uit te kunnen maken van de wereld om ons heen.

De vaardigheden worden ingezet tijdens het thematisch werken (OA2SE).

Onze visie

Mensvisie

De samenleving wordt steeds digitaler en daarom zal technologie een belangrijkere rol spelen in het leven van de leerlingen. Het team is van mening dat de school kan helpen om de leerlingen hierin te ontwikkelen, zodat zij leren om bewust, veilig en vaardig met digitale middelen en informatie om te gaan. 

Maatschappijvisie

Het onderwijs heeft de verantwoordelijkheid om leerlingen goed voor te bereiden op de digitale samenleving. Om zich goed in de veranderende en digitale maatschappij te kunnen redden, zullen leerlingen de basisvaardigheden goed aangeleerd moeten krijgen. Daarnaast is het belangrijk dat leerlingen op school weerbaar worden gemaakt tegen gevaren die de digitale wereld met zich meebrengen. Het is belangrijk dat ouders worden betrokken bij de verantwoordelijkheid voor de digitale ontwikkeling van kinderen. 

Onderwijsvisie 

De school kiest een middenweg in leerling gestuurd en leerkracht gestuurd onderwijs. De leerkracht bezit voldoende basiskennis op het gebied van ICT om de leerling hierbij te ondersteunen, maar staat er ook voor open om samen met de leerlingen naar antwoorden op zoek te gaan. Digitale geletterdheid moet worden geïntegreerd in de context van andere vak inhoud waar dat mogelijk is. Aanleren van digitale geletterdheid kan ook via offline leermiddelen gebeuren, de nadruk hoeft niet altijd op digitale middelen te liggen.