Dorpsschool Meeden 

is een school

'waar een wereld voor kinderen open gaat'

• De Dorpsschool is een identiteitsrijke school waar alle kinderen gezien worden en welkom zijn.
• De Dorpsschool is een veilige oefenplaats waar de basisvaardigheden (rekenen, taal en lezen) hoge prioriteit hebben.
• De Dorpsschool heeft een open houding naar ouders. De school wil investeren in optimale communicatie en ouderbetrokkenheid. Een school midden in het dorp, een school midden in de maatschappij.
• De Dorpsschool is een school waar een fijn pedagogisch klimaat heerst en waar kinderen met plezier leren door eigenaar te zijn van hun eigen leerproces.
• De Dorpsschool is een school waar thematisch wordt gewerkt aan de zaakvakken, de creatieve vakken en waar mogelijk aan de basisvakken.

 

De speerpunten voor schooljaar 2023-2024 zijn:

Reken- en leesonderwijs: 

Doelen:

1. Verhogen van niveauwaardes bij CITO-toetsen rekenen 
2. Professionalisering leerkrachten betreffende rekenonderwijs
3. Verbeteren van leerkrachtvaardigheden bij de basisvakken. 

Het vergroten van het welzijn van leerlingen.

1. Kinderen voelen zich prettig en veilig op school
2. Kinderen zijn veerkrachtig, hebben zelfvertrouwen en 
compassie. 
3. Kinderen gaan met respect om met zichzelf, de ander en de 
wereld om hen heen. 
4. Leerkrachten en onderwijsassistenten hebben zelfkennis, 
zelfvertrouwen en eigenaarschap.

Brede vorming van leerlingen en ontwikkelen van eigenaarschap. 

Doelen:

1. Verrijken van het aanbod en plezier in leren stimuleren
2. Verdieping van thematisch werken
3. Eigenaarschap en zichtbaar leren stimuleren
4. Identiteitsontwikkeling en burgerschapsvorming
5. Pedagogisch klimaat