Schoolgidsen

Voor het schooljaar 2018/2019 zijn er 2 schoolgidsen.
Gedurende het schooljaar zijn er personele wisselingen ontstaan, hierdoor zijn de gegevens in de schoolgidsen niet meer correct. Een belangrijke wijziging is die van de intern begeleider. Met ingang van januari 2019 is de intern begeleider van onze school Corianne de Jonge (tevens leerkracht van groep 3). Zij is daarnaast ook de anti-pestcoördinator.
De vertrouwenspersoon is dezelfde gebleven, namelijk Linie Hovinga.

Klik hier voor de schoolgids van de Sjaloomschool 2018-2019
Klik hier voor de schoolgids van De Mieden 2018-2019

Bij aanvang van het schooljaar hebben alle ouders een kalender/schoolgids ontvangen, met daarin de praktische (gezamenlijke) informatie.