BUITENSCHOOLSE OPVANG

 
De buitenschoolse opvang wordt georganiseerd door kinderopvang KaKa.

BSO Meeden
Hereweg 280
9651 GR Meeden
06 158 998 06
grutstee@stichtingkaka.nl
www.kinderopvangkaka.nl

Ouders zijn uiteraard vrij om de opvang voor hun kind(eren) op een andere manier te organiseren.