Website/schoolapp


Informatie over onze school kunt u vinden op het internet. Op de website staan foto’s, achtergronden, nieuwtjes, etc. Deze informatie is ook te vinden via de schoolapp.
Alle ouders hebben een inlogcode ontvangen voor het ouderportaal.

Informatieavond


Aan het begin van het schooljaar organiseert het schoolteam een informatieve avond.

Gouden Weken

De eerste vier weken van het schooljaar zijn de “Gouden Weken”. Gedurende deze weken worden er in de klassen groepsvormende activiteiten gedaan. Ouders worden uitgenodigd voor een startgesprek met de leerkracht(en) van hun kind(eren).

10-minuten-gesprek

Drie keer per schooljaar kunnen de ouders de 10-minuten-avonden bezoeken. Deze vinden plaats in de maanden november, februari en juni. Er wordt dan gepraat over de vorderingen van de leerlingen. Ouders geven zichzelf op via het ouderportaal.

Nieuwsbrief


Aan het begin van de maand ontvangen alle ouders de nieuwsbrief via de mail, of via de schoolapp.