Identiteitscommissie

Binnen de Dorpsschool Meeden functioneert een identiteitscommissie voor de (informele) samenwerkingsschool.
De IC adviseert het college van bestuur en de directeur over alle aangelegenheden die betrekking hebben op de wijze waarop invulling wordt gegeven aan het openbare karakter en de identiteit van de (informele) samenwerkingsschool. Daarnaast heeft de IC als doel een bijdrage te leveren aan het zo optimaal laten functioneren van de school.
De identiteitscommissie op de Dorpsschool Meeden zal bestaan uit ouders uit de openbare c.q. bijzondere richting en zal met name adviseren ten aanzien van:
- de keuze van de lesmethoden
- de vormgeving van vieringen
- de invulling van het personeelsbeleid

Leden van de identiteitscommissie zijn:
Alex Sanders, Eddy Hiemstra, Astrid Smid en Alien Mans.