OUDERBETROKKENHEIDEr bestaat een relatie tussen betrokken ouders en de leerprestaties van de kinderen. Verschillende onderzoeken hebben in de afgelopen jaren aangetoond dat kinderen gelukkiger zijn, hun talenten beter kunnen ontplooien en betere resultaten behalen op school als hun ouders en leraren met elkaar samenwerken. Daarom neemt ouderbetrokkenheid een belangrijke plaats in binnen onze school.
Om onze uitgangspunten waar te kunnen maken, is een goede samenwerking tussen ouders en school voorwaarde.

Dit betekent:
Ouders en leerkrachten zijn gelijkwaardig; de inbreng van ouders is net zo belangrijk als de inbreng van de leerkrachten.
Ouders zijn de deskundigen wanneer het gaat over hun kind, leerkrachten zijn deskundig op het gebied van onderwijs.

Ouders en leerkrachten zijn samen verantwoordelijk voor een goede schoolontwikkeling.
School is verantwoordelijk voor het geven van informatie en handreikingen hoe de ouders hun kind kunnen helpen; ouders zijn verantwoordelijk voor het tot zich nemen van deze informatie en hun kind hiermee thuis te helpen.

Ouders en leerkrachten waarderen en respecteren elkaars verantwoordelijkheid.
Er wordt thuis en op school respectvol gesproken over ouders, kinderen en leerkrachten.