OUDERPARTICIPATIE

 
Ouders zijn op vele manieren actief in de school. Een basisschool kan niet zonder. De IC, MR en oudercommissie spelen een belangrijke rol in de school.
Maar ook andere ouders zijn actief bij veel activiteiten onder en na schooltijd. Voorbeelden van ouderhulp:
• hulp in de bibliotheek bij het uitlenen
• vervoer en begeleiding tijdens excursies (Heemtuin, van Beresteyn)
• verkeersbrigadier
• meewerken aan vieringen

Al deze werkzaamheden worden onder de verantwoordelijkheid van de leer¬krachten uitgevoerd. Van ouders wordt verwacht, net als van leerkrachten, dat zij discreet omgaan met informatie aan derden over leerlingen en volwassenen.
Eventuele foto’s van schoolactiviteiten worden niet via sociale media verspreid.