Werkgroepen


In het schooljaar 2017-2018 zijn 3 werkgroepen gevormd met het oog op de fusie van de basisscholen:
• onderwijs en identiteit
• ouderbetrokkenheid en communicatie
• huisvesting

Dit schooljaar zijn er 2 werkgroepavonden gepland voor de groepen onderwijs/identiteit en ouderbetrokkenheid/communicatie. De werkgroep huisvesting zal met het oog op de nieuwbouw vaker (en afzonderlijk van de overige werkgroepen) bij elkaar komen.